Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Journal

Du finder journalen under "Kunder", klik på kunden så kundekortet åbner, og klik derefter på fanen "Journal":

Formattering

Øverst i indtastningsfeltet til journalnotat findes en række formatteringsmuligheder, som man kender det fra MS Word, Google Docs o. lign.


Formatteringsmulighederne omfatter overskrifter, fed skrift, kursiv, punktopstillinger mv.


Filer og billeder til journalnotater

Ligesom der er mulighed for at uploade filer og billeder direkte på kunden (menupunktet "Filer og billeder"), så er der også mulighed for at uploade dem i journalen.


Derved bliver de uploadede filer og billeder tilknyttet hvert enkelt notat i journalen og vil derved være nemmere at relatere til en given behandling eller konsultation.


Upload af billeder og filer kan ske ved at klikke på det lille billed-ikon i værktøjslinjen med formatteringsmulighederne:


Lås og slet journalnotat

Journalnotater kan låses (1) og slettes (2) som vist ved pilene på notatet på dette eksempel:

Hvis et journalnotat låses, så vil det ikke efterfølgende være muligt at slette eller redigere notatet.

Skabeloner

For at gøre det nemt at oprette nye journalnotater, kan man med fordel oprette prædefinerede skabeloner.


Se denne artikel om, hvordan man opretter og bruger skabeloner.