Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Holdfelter

Det er muligt at bruge holdfelter til at registrere data, der knytter sig til en enkelt holdtilmelding.


Typen af information man har behov for, kan være forskellig alt efter hvilken holdtype, kunden tilmelder sig.


Dette gør brugen af felterne meget fleksibel, og de kan bruges til at indhente ekstra information til tilmeldinger til mange forskellige holdtyper.


Eksempler på brug kunne være:

  • Ønsket størrelse t-shirt? (hvis tilmelding indeholder en t-shirt)
  • Ønskes forplejning?
  • Uddannelsesmæssig baggrund (ved tilmelding til efteruddannelseskursus)
  • Osv.

Sådan opsættes holdfelter

Holdfelter oprettes under "Indstillinger -> Holdfelter".


På første trin i oprettelsen angives et navn for feltet, hvilken type feltet skal være og om det skal være påkrævet at udfylde for de holdtyper, der tilføjes til feltet på næste trin i oprettelsen:


På næste trin i oprettelsen vælges den (eller flere) holdtyper, som holdfeltet skal bruges sammen med:


Hvis et felt ikke længere er relevant at vise på en enkelt holdtype, kan man fjerne visning af feltet for den pågældende holdtype. Dette kan gøres 2 forskellige steder.


Enten ved at åbne holdfeltet under "Indstillinger -> Felter -> Holdfelter " og klikke på fanen "Holdtyper". Her vælges "NEJ" i kolonnen "Vis for holdtype":


Eller ved at åbne holdtypen under "Indstillinger -> Salg -> Holdtyper" og klikke på fanen "Holdfelter". Her vælges "NEJ" i kolonnen "Vis for holdtype":


Indtastning af information i holdfelter

Oprettelse af ovenstående felt ang. forplejning betyder, at når kunden på bookingsiden vælger holdtypen "Håndbold for begyndere", så vil systemet efterfølgende spørge om kunden ønsker forplejning:


Når tilmeldingen er gennemført og kunden optræder på deltagerlisten på holdet, så kan man se informationen, når man åbner holdtilmeldingen:


Typer af holdfelter

Et holdfelt har en bestemt type, hvor den valgte type bestemmer hvad kunden kan indtaste eller vælge på bookingsiden, når feltet skal udfyldes.


De forskellige typer er:


  1. Dato
  2. Liste med valgmuligheder
  3. Tal (uden decimaler)
  4. Tekst (kort)
  5. Tekst (lang)

Dato og tal er giver sig selv, og forskellen på kort lang tekst udelukkende er mængden af tegn, der kan indtastes.


Liste med valgmuligheder er en lidt mere avanceret type, der giver mulighed for at indtaste nogle prædefinerede værdier, som kunderne kan vælge mellem på bookingsiden i stedet for at kunne angive valgfrit svar i et tekstfelt.


I eksemplet ovenfor blev kunderne spurgt efter, hvorvidt de ønsker forplejning.


Forskel på kundefelter og holdfelter

Præcis som felternes navne angiver, så er forskellen, hvor informationerne bliver gemt.

Et hold gemmer informationen på tilmeldingen til holdet - og kun på den enkelte tilmelding.


Dette betyder, at hvis den samme kunde først tilmelder sig holdet "Håndbold for begyndere" i eksemplet ovenover, og senere tilmelder sig holdet "Håndbold for let øvede" såfremt holdfeltet også tilknyttes denne holdtype, så vil kunden også skulle udfylde spørgsmålet om forplejning ved tilmelding til "Håndbold for let øvede", selv om kunden også svarede på spørgsmålet ved tilmelding til "Håndbold for begyndere".


Kundefelter gemmer informationen fast på kunden, men det betyder også, at når kunden har udfyldt informationen første gang, så vil kunden ikke blive spurgt om det igen. Læs mere om kundefelter her.