Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Kan jeg sende nyhetsbrev til alle kundene?

Du kan bare sende nyhetsbrev til den delen av kundekartoteket som har godtatt å motta nyhetsbrev.


Selv om du har en beskjed eller nyhet som du gjerne vil kommunisere til ALLE kundene dine, så kan du bare sende til de kundene som har godtatt dette.


På kundekortet er det angitt om kunden har sagt ja til nyhetsbrev på e-post og/eller SMS.


Husk å få kundens godkjennelse før dette settes til JA. Derfor kan du altså ha et stort kundekartotek - men bare en liten gruppe mottakere av nyhetsbrev.