Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Opprett privat eller intern avtale

Hvis du har bruk for å blokkere tid i din kalender, så kan du lett gjøre dette ved å opprette et "annen tid" element.
Dette kan brukes til alle former for avtaler/blokkeringer, som ikke er en kundeavtale.

Det gjør du like lett som å opprette en normal avtale.

Dobbeltklikk det stedet i kalenderen hvor det skal opprettes og velg "Opprett en annen tid" på fanene i venstre side.


Etterfølgende vil elementet vises i kalenderen på samme måte som en avtale.
Den kan altså flyttes, kopieres og dras i som du kjenner det fra alminnelige avtaler.